อัตราค่าบริการ

สำหรับอัตราค่าบริการนั้นจะคิดวันละ 1,800 บาทต่อวัน ไม่รวมน้ำมัน ในตังหวัดพิษณุโลกแต่หากท่านต้องการเดินทางไกลสามารถติดต่อเราเพื่อโทรสอบถามราคาได้ที่เบอร์ 084-8295662

price

อัตราราคาข้างต้นเป็นอัตราราคาเช่ารถตู้ต่อ 1 วันเท่านั้น

อัตราราคานี้เป็นการให้บริการเฉพาะค่าเช่ารถตู้พร้อมคนขับเท่านั้น ยังไม่รวมค่าน้ำมัน และค่าทางด่วน

     -ระยะเวลาการให้บริการรถตู้ ช่วงเวลา 06.00 – 20.00

     -หากใช้บริการรถตู้เกินเวลาดังกล่าว จะต้องชำระค่าล่วงเวลา ชั่วโมงละ 200 บาท

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ